Poziv za 31. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Poziv za 29. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Poziv za 27. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Poziv za 23. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Poziv za 22. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Poziv za 21. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Poziv za 17. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU “Deseta osnovna škola” Ilidža

Poziv za 16. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Poziv za 15. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Plan integriteta

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za 56. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu virusa COVID 19

Poziv za 55. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Poziv za 48. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Poziv za 47. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Poziv za 46. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Poziv za 45. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Poziv za 44. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2020./2021.godini

Poziv za 42. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2020./2021.godini

ETIČKI KODEKS U ONLINE OKRUŽENJU ZA UČENJE U JU „DESETA OSNOVNA ŠKOLA“  ILIDŽA

PRAVILNIK O RADU JAVNE USTANOVE „DESETA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA
(izmjene i dopune)

Poziv za 41. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Poziv za 40. redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Plan o upravljanju radnim procesima u kriznim situacijama

Odluka o usvajanju II izmjena Plana nabavki za 2019.godinu

Odluka o  izboru  kandidata za  direktora JU“Deseta osnovna škola“Ilidža

JAVNI KONKURS za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2019./2020.godini

Poziv za 28.redovnu sjednicu članova Školskog odbora

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora/direktorice JU “Deseta osnovna škola” Ilidža