Obrazac za prijavu nasilja

Poštovani učenici i roditelji,

na osnovu Priručnika za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa u okolnostima pandemije COVID-19 Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo ovdje Vam je dostupan obrazac za prijavu svih oblika nasilja. Potrebno je ispunite formu i prijava će biti dostupna stručnoj službi škole.