19 Septembar, 2023

Okvirni kalendara pisanih provjera znanja za školsku 2023/24. godinu


17 Mart, 2023

Napomena: Tabela je izrađena na e-učionici i nastavnici su samostalno unosili prijedlog datuma. Ista je preuzeta 16.9.2022. godine i objavljena na web stranici škole i oglasnoj ploči škole u skladu sa članom 12., stav (2) Pravilnika o praćenju, vredovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo. Nastavnica Almira Kurtalić je uočila da nisu zabilježene provjere iz nastavnog predmeta Engleski jezik za VIII razred, te su iste utvrđene na 139. sjednici Nastavničkog vijeća. Od dana usvajanja dopune ovaj Okvirni kalendar pisanih provjera znanja je važeći. Aktiv II razreda je posebno planirao pisane provjere znanja za II polugodište, te se dopuna plana vrši samo za II razred. Važi od početka II polugodišta, a utvrđen je na 143. sjednici. Nastavničkog vijeća 9.3.2023. godine.


08 Decembar, 2022


16 Sep, 2022


16 Sep, 2021


15 Sep, 2020


15 Sep, 2019