ATLETSKI KUP KS za osnovne škole

ATLETSKI KUP KS za osnovne škole

ATLETSKI KUP KANTONA SARAJEVO za osnovne škole:
Ekipni poredak na općinu Ilidža za deset škola:
1.Deseta osnovna škola – 98 bodova
2.Peta osnovna škola – 81 bod
3.Druga osnovna škola – 73 boda

Po disciplinama :
60 metara – dječaci
5. mjesto – Arman Harbinja
13. mjesto – Benjamin Čorbo

Skok u dalj – dječaci:
1. mjesto – Mirza Buljubašić
6. mjesto – Arman Šutković

Kugla – dječaci:
3. mjesto – Alden Mekić
4. mjesto – Mirza Rastoder

60 metara – djevojčice:
7. mjesto – Alma Čorbo
14. mjesto – Ilda Kijamet

300 metara – dječaci:
4.mjesto – Kerim Kovačević
10. Mjesto – Adin Huskić

300metara – djevojčice:
2. mjesto – Lina Hadžikadunić
5. mjesto – Irna Bibić

Skok u dalj – djevojčice:
1. mjesto – Nedžma Begzadić
7. mjesto – Adna Gabela

Kugla – djevojčice:
1. mjesto – Amina Patković
7. mjesto – Nihada Šabotić

1000 metara – dječaci:
3. mjesto – Bekr Avdović
10. mjesto – Sadžid Bratić

600 metara – djevojčice:
5. mjesto – Nadia Makaš

4x100m – dječaci:
5.mjesto u sastavu: Kerim Kovačević, Mirza Buljubašić, Benjamin Čorbo i Arman Harbinja

4x100m – djevojčice:
1.mjesto u sastavu: Alma Čorbo, Ilda Kijamet, Lina Hadžikadunić i Nedžma Begzadić
(Kenan Strojil i Besim Hamidović, nastavnici Tjelesnog i zdravstvenog odgoja)


Našim učenicima i nastavnicima čestitamo i želimo puno uspjeha u daljem radu.