Blog

Blog biblioteke JU „Deseta osnovna škola“ Ilidža  http://bibliotekadesete.blogger.ba , pokrenut je 17.02.2018. i donosi  Vam kratki prikaz aktivnosti i rada biblioteke i bibliotekara  JU“Deseta osnovna škola“ Ilidža  predviđene između ostalog, i nastavnim planom i programom škole:

• Korisnici se na blogu mogu upoznati o pravilima korištenja i ponašanja u biblioteci/čitaonici, kao i saznati sve relevantne informacije vezane za istu

• Saradnja sa drugim bibliotekama i institucijama, domaćim i međunarodnim, festivali, posjete i sl.

• Rad popularizaciji knjige i čitanja uopće

• Rad na blagovremenom informisanju korisnika o sadržajima koje se obilježavaju/nude u biblioteci kao što su:

– Obilježavanje Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama;

– Obilježavanja mjeseca knjige – Čas lektire;

– Posjete Zimskom salonu knjige i Međunarodnom sajmu knjige

– Promocija/prodaja dječije štampe.

• Učešće u radu škole: – Priredbe (ozvučenje, scenski prikaz, rekviziti itd.) – Razni projekti – Projekcije – Ostalo

• Rad sa sekcijama:

– Bibliotečka sekcija;

– Sekcija za strip, animaciju i film.