Predstavnici roditelja u Vijeću roditelja za školsku
2016/2017. godinu

RAZRED  I ODJELJENJE

IME I PREZIME  RAZREDNIKA

IME  I PREZIME  RODITELJA

 

I – 1

Mirsada Boja

Pecikoza Elvira

I – 2

Džanela Malkić

Kurtović Nedžad

I – 3

Amela  Lavić

Ahmetović Zumra

 

II – 1

Izudin Zenović

Hadžić Lejla

II – 2

Elma Jusović

Bulić Sadija

II – 3

Mirzeta Korman

Kulić Merima

 

III – 1

Asima Đonlagić

Alić Delahmet Amra

III – 2

Aida Bučan

Curo Nermina

III – 3

Irma Hurić

Čelebić Ekrem

 

IV – 1

Sabina Omerović

Smajlović Jasmin

IV – 2

Sanela Muhić

Mevlida Hanić

IV – 3

Ramiza Deronjić

Andelija Enes

 

V- 1

Muamera Bandić

Elvira Šutrović

V- 2

Sabit Agić

Hamid Teletović

V- 3

Meliha Halimanović

Bajrović Sanela

 

VI – 1

Amira Nuhić

Kadrić Džana

VI – 2

Aisa Sadiković

Kučević Sabaheta

VI -3

Nermina Usejnovski

Bašić  Melaleta

 

VII – 1

Jakub Agić

Kapidžić Mirsada

VII – 2

Nevenka Risonjić

Muhamed Memić

 

VIII – 1

Dženana Jamaković

Dedović Amir

VIII – 2

MirsadaBašić

Čorbo Mujo

VIII - 3

Faruk Smailagić

Korman Ensad

 

IX – 1

Azra Havurdić

Karamujić Zahida

IX - 2

Alema Halilović

Dolić Enes

 

Projekti

 

Obavještenja

  

Aktuelnosti

U četvrtak, 04.05.2017. godine, u našoj školi realizovana je planirana radionica u sklopu Projekta o zagađenju i zaštiti zraka.U okviru završne radionice voditelji  ekološke sekcije Džanela Malkić i ...

 

U skladu sa školskim kalendarom za školsku 2016/2017. godinu nastava u II (drugom) polugodištu počinje u ponedjeljak, 30.1.2017.godine. Nastava će se odvijati prema sljedećem rasporedu ...

U  petak, 26. maja 2017.  godine, u našoj školi realizovan je projekat „Olimpijski dan Desete osnovne škole“ koji je obuhvatio cjelodnevni program sportskih i muzičko- zabavnih disciplina...

 

 

 

E-časopis naše škole

Svrha školskog časopisa jeste da roditeljima, učenicima i nastavnicima obezbijedi informacije o radu škole. Na taj način se gradi odnos škole sa učenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom. Želimo predstaviti  odjeljenja u školi i uspjehe naših učenika, aktivnosti u kojima su učestvovali da bismo podržali dalji razvoj učenika i kreiranje atmosfere pozitivnog takmičenja u školi. Klikom na sliku prelistajte naš časopis i pogledajte dio aktivnosti u kojima su učestavovali naši učenici u školskoj 2015/2016. godini.

                                                                                                                                

      

Ko je završio učenje, završio je i rasti!


Nepismeni u XXI vijeku neće biti oni koji ne znaju čitati i pisati, nego oni koji ne znaju učiti,  zaboraviti neprimjenjivo i naučiti novo!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 — Alvin Toffler