Projekti koji su planirani Godišnjim programom rada  škole
za
 školsku 2016/2017. godinu

RB.

NAZIV  PROJEKTA

IME  I PREZIME  NASTAVNIKA

VRIJEME  REALIZACIJE

 

1.       

Prijatelju, ja ti čitam

Meliha Halimanović

Oktobar

2.       

Plodovi zemlje moje

Nermina Usejnovski

Septembar  i oktobar

3.       

Moj jezik-moj identitet

Nermina Usejnovski

Decembar-februar

4.       

U proljeće  otključajte oko

Sabina Omerović

Sanela Muhić

Ramiza Deronjić

Mart

5.       

Planeti na  dar

Džanela Malkić

Nermina Usejnovski

April

6.        

Uređenje školskog dvorišta

Džanela Malkić

Tokom školske godine

7.        

Zdrava Ishrana

Irma Hurić

Aida Bučan

Asima Đonlagić

II polugodište

 

 

 

Projekti

 

Obavještenja

  

Aktuelnosti

U četvrtak, 04.05.2017. godine, u našoj školi realizovana je planirana radionica u sklopu Projekta o zagađenju i zaštiti zraka.U okviru završne radionice voditelji  ekološke sekcije Džanela Malkić i ...

 

U skladu sa školskim kalendarom za školsku 2016/2017. godinu nastava u II (drugom) polugodištu počinje u ponedjeljak, 30.1.2017.godine. Nastava će se odvijati prema sljedećem rasporedu ...

U  petak, 26. maja 2017.  godine, u našoj školi realizovan je projekat „Olimpijski dan Desete osnovne škole“ koji je obuhvatio cjelodnevni program sportskih i muzičko- zabavnih disciplina...

 

 

 

E-časopis naše škole

Svrha školskog časopisa jeste da roditeljima, učenicima i nastavnicima obezbijedi informacije o radu škole. Na taj način se gradi odnos škole sa učenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom. Želimo predstaviti  odjeljenja u školi i uspjehe naših učenika, aktivnosti u kojima su učestvovali da bismo podržali dalji razvoj učenika i kreiranje atmosfere pozitivnog takmičenja u školi. Klikom na sliku prelistajte naš časopis i pogledajte dio aktivnosti u kojima su učestavovali naši učenici u školskoj 2015/2016. godini.

                                                                                                                                

      

Ko je završio učenje, završio je i rasti!


Nepismeni u XXI vijeku neće biti oni koji ne znaju čitati i pisati, nego oni koji ne znaju učiti,  zaboraviti neprimjenjivo i naučiti novo!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 — Alvin Toffler